Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

KEMIJOKI OY:N PUHDAS PÖYTÄ

3/9/09 Kemijoki Oy julkisti näyttävästi "vesivoimaselvityksensä". Lapin radiossa 3/9/09 ja Lapin Kansassa asiaa käsiteltiin hyvin laveasti, ks. linkit Arkisto-sivuilta.

Kuulemma 70 % lappilaisista kannattaa vesivoimaa - ja rivien välistä ilmeni, että iloisena yllätyksenä oli tullut ilmi, että ko. osuus lappilaisista, etenkin rantojen asukkaat, ilman muuta on myöskin vesivarastojen rakentamisen kannalla. Tarkentavaan kysymykseen Vuotoksen altaasta vastasi Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Aimo Takala, että Vuotos on unohdettu,"lähdemme aivan puhtaalta pöydältä". Sillehän ei tietenkään voida mitään, että samoille kohdillehan moderni monikäyttöallas tulisi...

Radio-ohjelmassa ei käsitelty lainkaan sitä, minkälaisia kysymyksiä oli tehty, miten tutkimus oli suoritettu, kuinka laajalle joukolle kysymykset oli esitetty jne; ei siis määrää eikä laatua lainkaan.

Kemijoki Oy:n sivuilta voi lukea, kuinka objektiivisesta tutkimuksesta on kyse: Kyselylomakkeita oli lähetetty 3000:lle - ja lisäksi muutkin ihmiset saivat vastata kyselyyn netissä.

Tulos: Yhteensä tuli vastauksia vähän yli 800, joista tavallisia ihmisiä vähän yli 700, loput "vaikuttajia". Sivuilta ei ilmene, kuinka moni oli vastannut postitse, kuinka moni netin kautta.

Vastausprosentti oli 25 %, jos verrataan paperisen kyselyn saaneiden määrään (3000). Laskettiinko nettiin vastanneet paperisen kyselyn saaneiksi? Esimerkiksi allekirjoittanut ei saanut paperikyselyä ja on vastannut netissä - omalla nimellään, tosin vain kommentoimalla niin, ettei tuollaiseen kyselyyn ole tarvis eikä voi vastata, kun kysymykset on laadittu niin, ettei voi tulla kuin positiivinen tulos. Kyseessä on vain oikeuden halventamisyritys tältäkin osin. Kyselyä markkinoitiin näkyvästi, joten nettivastauksia on saattanut tulla aika suhteellisen suuri osuus vähästä vastanneiden määrästä. Todellisuudessa vastausprosentti lienee jopa alle tuon 25%.

Silti vähän yli 800 ihmistä kelpaavat tutkimusfirmalle ja Kemijoki Oy:lle edustamaan lappilaisten allaskantoja!

"Positiivinen signaali Etelän päättäjille", kuten Aimo Takala asian ilmaisi.

Ks. tutkimuksesta tarkemmin Kemijoki Oy:n tiedotteista os:

http://www.kemijoki.fi