- liikkeen sivuja internetissä


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

 

DIREKTIIVIT

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/60/EY,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2007,

tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Otteita:

2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi estää. Jotkut

ihmisen toiminnat (kuten kasvava ihmisasutus ja varallisuus

tulvatasanteilla sekä maankäytöstä aiheutuva veden

luonnollisen pidättämisen väheneminen) ja ilmastonmuutos

lisäävät kuitenkin osaltaan tulvien todennäköisyyttä ja

vahingollisia vaikutuksia.

(22) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan

huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa

tunnustetut periaatteet. Sillä pyritään erityisesti

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklassa vahvistetun

kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti edistämään

sitä, että ympäristönsuojelun korkea taso sisällytetään

unionin politiikkoihin.

Direktiivi kokonaan Visio 2015-liitteenä (ss.172-178)

apu