Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

 

LAPIN LIITOLTA TOIMEKSIANTO "KEMIHAARAN MONIKÄYTTÖALTAAN" YVA:A VARTEN FCG PLANEKOLLE

 

Viranomaistaho Lapin Liitto on aina tehnyt ja tekee edelleen maakunnalleen myyräntyötä veromarkoilla yhden yhtiön eli Kemijoki Oy:n intressien vuoksi.

Ohessa (Arkisto-sivulta karttalinkki) viimeisin "innovaatio" pohjautuen vuoden 1980 Vuotoksen allas-versiolle, uutena mausteena tuulimyllyt :)

Sähköpostiviestilainaus:

"FCG Planeko Oy on tekemässä Lapin liiton toimeksiannosta ympäristövaikutusten arviointia, joka koskee suunnitelmia rakentaa ns. monikäyttöallas Kemihaaran alaosan alueelle. Suunnitellun altaan rajaus käy ilmi liitteenä olevasta kartasta", ks. linkki arkisto-sivulta!

Planeko Oy on pyytänyt tarkempia tietoja suunnitellun allasalueen vesistöjen (jokiuomien ja n. 10-15 erikokoisen lammen) sekä allasalueeseen välittömästi liittyvien vesistöjen käytöstä nykytilanteessa? Luultavasti näiden vesien käytössä painottuvat ainakin kalastus, ja virkistyskäyttö ulkoilun muodossa. Jokiuomissa saattaa olla melontaa. Se kysyy, onko joku näistä käyttömuodoista selvästi toisia tärkeämpi tai vähemmän tärkeä? Käytetäänkö alueen vesiä muuhunkin kuin edellä mainitulla tavalla? Laajassa mitassa tarkasteltuna vesistöt tietysti liittyvät vesivoiman tuotantoon.

***************

On käyty 10-vuotinen oikeudenkäynti ja siinä ohessa erittäin laajat yhteiskunnalliset prosessit ja vielä Natura-prosessi kaikkine selvityksineen, jolloin täydennettiin jo sitä ennen vuosikymmeniä tehtyjä selvityksiä. KHO ON TEHNYT KIELTEISEN VUOSIKIRJAPÄÄTÖKSEN ALTAAN RAKENTAMISESTA KO. PAIKALLE JO 18/12/2002 -JA VAHVISTANUT KEMIHAARAN SOIDEN NATURA-VERKOSTON V. 2005.

Silti Lapin Liitto "selvittää" asioita veromarkoilla, kun sen johtohenkilöiden mielestä "alueella ei kerta kaikkiaan ole mitään arvoja, ei lettoja eikä muutakaan..." Sitoumukset ovat ilmeisen pitäviä.

Se on hankkinut myötämieltä tulvasuojelualtailleen koplaamalla kalaporrashankkeiden rahoituksen Rovaniemen eteläpuolisella jokiosuudella ko. altaiden saamiseen. Pelkosenniemen kunta on vastustanut Kemihaaran monikäyttö- eli tulvasuojeluallasta, joka luonnollisesti sijoittuisi KHO:n kieltämän Vuotos-hankkeen sijoille. - Silti Lapin Liitto perustanut monikäyttöallastyöryhmän, johon Pelkosenniemen kuntakin on nimennyt edustajansa (viranomaistahon perustama työryhmä siis).

Lapin Kansan mukaan Rovaniemen kaupunki ei enää vaadikaan Kemijoki Oy:tä osallistumaan kalaportaiden rakentamiskustannuksiin, vaan antaa Kemijoki Oy:lle option, että sen tarvitsee osallistua kustannuksiin vasta jälkikäteen, jos se saa energiahyötyä mahdollisista tulva-altaista...

Siis Rovaniemi on hukuttamassa suuren osan Pelkosenniemestä (kaukana Rovaniemestä) suojellakseen Saarenkylää (liian matalalle rakennettu) ja jos tämä hukuttaminen eli altaan rakentaminen toteutuu, tämän vastineena altaan rakentaja maksaa kalaporrasmaksut Rovaniemen kaupungille ja muille kalaporraspaikkakunnille. Kalaportaita ei ole edes aikomus rakentaa mahdollistamaan lohen nousua Rovaniemen yläpuolelle Kemijokeen, puhumattakaan Pelkosenniemen korkeudelle. Lapin Liitto siis on järjestänyt isoveli Kemijoki Oy:lle mahdollisuuden kiristykseen, joka on aivan tyypillistä näissä "vesistöhankkeissa", vrt Vuotos-pakettien teot yms.

SIIS TÄYSIN NURINKURISTA, KHO:n päätösten vastaista laitonta touhua. Samat toimintatavat kuin menneinä sorron aikoina.

Eikö tälle lainvastaiselle toiminnalle tosiaan ole mitään sulkua? Lapin Liiton hallituksen jäsenet ja valtuutetut eivät saa selvää, mitä asioita he oikein päättävät, kun esittälijät puhuvat puuta heinää. Päätökset ovat sitten (demokraattisesti päätettynä) Lapin Liiton edunvalvontapäällikön ja kumppaneiden toivomia eli sellaisia kuin nämä Kemijoki Oy:n juoksupojat haluavat niiden olevan.

Virkamiehillä pitäisi lain mukaan olla virkavastuu - ja sitä on perätty. Odotellaan, riittävätkö rahkeet "vireillä olevien asioiden tutkimiseen".

Toimittajille se ainakin tuntuu olevan ylipääsemätön paikka.