- liikkeen sivuja internetissä | Tiedotteita


palaa tiedotteisiin

VAPAA VUOTOS-LIIKKEEN TIEDOTE (helmikuu 2008)

KTM:n ja MMM:n rahoittama ja energiateollisuus ry:n keskiviikkona julkistama kovin tarkoitushakuiselta vaikuttava selvitys rakennettavissa olevasta vesivoimasta on kirvoittanut jälleen kerran Vuotoksen,. Kollajan ja Ounasjoen rakentamisinnon - ikään kuin mitään lainsäädännöllisiä tai oikeuden päätöksiä ei olisi olemassakaan.

Faktoja:

Ylisellä Kemijoella eli puolivuosisataisen Vuotos-allasuhan alueella on käyty yli 10-vuotinen vesioikeustaistelu ja korkein hallinto-oikeus (KHO) on vahvistanut18/12/02 Vaasan hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen altaan rakentamisesta. Tätä kaikki noudattakoot!

Kollajan altaan rakentamisen esteenä taas on koskiensuojelulaki. Ounasjoki on suojeltu erillislailla.

KHO on vahvistanut ko. alueiden luontokohteiden Natura2000-statuksen v 2005. Ko. alueiden luontoarvot ovat siis perusteena suojelulle.

On kyse perustuslaillisista oikeuksista. Lailliset keinot on käytetty.

Kyse on nyt suomalaisen poliittisen järjestelmän ja oikeusjärjestelmän luotettavuudesta, toisin sanoen siitä, voidaanko Suomea pitää oikeusvaltiona.

Oikeusvaltiossa ei voi olla mahdollista säätää lakeja tai muuttaa lakeja vain, jotta jokin tietty hanke saatetaan eteenpäin, ikään kuin se olisi muun yhteiskunnan ja oikeuksien yläpuolella. Voidaan vain kauhulla kuvitella, mihin tällainen menettely lainsäädäntötyössä ja oikeuskäytännössä johtaa.

On otettava huomioon myös ihmisoikeussopimuksen velvoitteet: oikeutetut odotukset pitkään kestäneiden prosessien päätyttyä.

KHO.n Vuotos-päätös oli ennakkopäätös (vuosikirjapäätös). Ennakkopäätökset ovat oikeuskäytännössä ohjanneet lainsäädäntöä, myös vesilainsäädännössä ja niin pitää tapahtua nytkin.

Vesilain uudistaminen ei koske enää Vuotos-asiaa, mutta ylipäänsä vesilain uudistamisesitys tarkoittaa menoa 30 vuotta taaksepäin isoissa asioissa . On aihetta tiukennuksiin eikä lievennyksiin ja poikkeusten myöntämiseen.

 


 palaa tiedotteisiin