- liikkeen sivuja internetissä


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

Teksti kirjoitettuna lehtileikekuvan alapuolella.

kesatulvat

KESÄTULVAT JA VUOTOS

Kemijoki Oy ja Lapin vesi-ja ympäristöpiiri ovat kovin yksimielisinä propagoineet tämän kesäisen kesätulvan aiheuttamien haittojen pelastajaksi Vuotoksen allasta.

Kuitenkin Kemijoki Oy:n omassa yleissuunnitelmassa tammikuulta -92 väitetään Vuotoksen täyttyvän ylärajalleen 166,5 metriin jo 20/5 mennessä.

Arkimedeen lain mukaan kappale= tietty vesimäärä syrjäyttää astiasta= altaasta aina oman tilavuusmääränsä ainetta.Siis täyteen tynnyriin= täyteen Vuotoksen altaaseenkaan ei mahtuisi ylimääräistä kesätulvavettä.

Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat ovat latvavesillä ja silti ne ovat nyt ylärajassa. Vuotoksen allas olisi Kemihaaran suulla ja siihen kertyisi vettä erittäin laajalta alueelta ja monista joista. Sen kapasiteetti olisi täysin olematon näillä sateilla.

Päin vastoin: Jopa Kemijärvi olisi ollut hukkumisvaarassa, kun Vuotokseen olisi varastoitunut ylärajan yli tulvavesiä. Patopenkat olisivat hyvinkin voineet valtavan paineen alla murtua.

Vuotoksen altaan luonteen näkee jokiyhtiön ehdotuksesta juoksutus-säännöksi: Kesäaikana pinta ei laske alle 163 metrin. Eli veden pinnan vaihtelu voisi olla avovesikaudella 3,5 metriä, kun se esim. Näsijärvellä on yksi metri.

Jokiyhtiö siis saisi lupaehtojen puitteissa säännöstellä kaikkia suuria altaitaan erittäin rajusti ja Vuotosta jopa avovesikaudella 3,5 metriä, koko vuoden aikana 8 metriä.

Ajatteleva ihminen tajuaa haittavaikutusten moninkertaistuvan eikä todellakaan voi käsittää jokiyhtiön puheita kauniista kalaisasta järvestä.

Tekojärviin erikoistunut tutkija Hans Vogt on epäillyt jokiyhtiön laskelmia veden riittävyydestä Vuotoksen altaan täyttymisessä (kannanotto KTM:lle 24/4-92) ja hydrologi Bertil Vehviläinen Vesien ja ympäristön tutkimuslaitokselta taas ihmettelee puheita täyden altaan kyvystä varastoida tulvavesiä(per puh 25/8-92).

Rakentamattomalla Tornionjoella kesätulva ei aiheuta uhkaa.

Rakennetun joen problematiikka kesätulvan osalta sen sijaan ei näytä olevan Kemijoki Oy:n käyttöhenkilökunnan hanskassa. Eihän jokiyhtiö voi pitää altaita paljonkaan ylärajan alapuolella odottamassa kesätulvaa, joka tulee rajuna kerran sadassa vuodessa.

Vai voiko? Pahoin pelkään, että se mahdollistuu heti, jos Vuotoksen allas rakennetaan. Silloin ei tarvitse enää välittää maisemallisista haitoista tai kalastuksesta tms. Joki olisi tältä osin loppuunrakennettu.

Voimatalouden tarpeet tulevat tyydytetyiksi nimenomaan täydellä säännöstelyllä myöskin Lokalla ja Porttipahdalla.

Mitäs jokiyhtiö välittäisi valheellisista lupauksistaan vakiona pysyvästä vedenpinnasta, kalastolle loistavista oloista, veden laadun paranemisesta, kauniista järvimaisemasta. Puheethan ovat puheita ja yleissuunnitelmakin muuttuu koko ajan...

Happikatoinen vesi jauhaa samalla voimalla energiaa kuin hapekaskin, voimatalous jyllää. Vesioikeus kokemuksen mukaan hyväksyy jokiyhtiön juoksutussääntöehdotukset silmää räpäyttämättä, jolloin kaikki kauhukuvat konkretisoituvat.

Turhaanko IHMISET (ISOILLA kirjaimilla) ovat tehneet työtä alueella, turhaanko Eduskunta yksimielisesti hyväksyi elvytykseen käytettävät määrärahat, turhaanko elvytyksen seurantaryhmä KIITTI elvytyksen onnistuneen HYVIN asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Turhaanko riippumaton VATT laski altaan kansantaloudellisen kannattamattomuuden jopa ilman ympäristöhaittoja?

Ei turhaan, eihän?

Erillislakialoite Vuotoksen alueen ja Pelkosenniemen yläpuolisen Keminhaaran suojelemiseksi vesivoimarakentamiselta antaa kansanedustajille Eduskunnassa kunniallisen mahdollisuuden estää tämä turmiollinen hanke.

Kemijärvellä 6/9-92 Helena Tiihonen 

ylös

Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|