- liikkeen sivuja internetissä


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

 

LAPISSA TAAS VUOTOS-FUNDAMENTALISMI HUIPUSSAAN

Rovaniemen hallinto-oikeus ei tutkinut allekirjoittaneen tekemiä valituksia (ks. ajankohtaista sivulta linkki ko. asiakirjaan!) koskien Lapin liiton valtuuston 25/11/2009 tekemiä päätöksiä Kemihaaran (siis Vuotoksen) altaan suunnittelusta ja veronmaksajien varojen käyttämisestä ko. toimiin. Valitusosoitus poistettiin.

Syy: kyseessä on asian valmistelu.

Ko. hallinto-oikeuden päätöksestä olisi saanut kuitenkin valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta silloin joutuisi maksamaan 111 euroa, vaikkei valituslupaa myönnettäisikään...

Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös oli lähetetty Lapin liittoon tiedoksi - ja sitten alkoi iso pyörä pyöriä taas vinhemmin:

Lapin Kansan etusivun pääotsakkeena oli 23/6/2010: Kemihaaran altaan kannatus mitataan ensi maanantaina

Saman lehden sivulla 4: Kemihaaran altaiden suunnittelu pyörähtää käyntiin maanantaina

Nämä otsikot pakottivat kirjoittamaan vastineen ko. lehteen: Lapin liiton Vuotoksen altaaseen sitoutumisesta
(Tässä alkuperäinen, vähän pidempi ja myös oikean KHO:n päätöspäivämäärän sisältävä kirjoitus)

Samassa Lapin Kansassa etusivulla: Lapin liitolta selkeästi KYLLÄ Kemihaaran altaalle

Sisäsivuilla: Lapin liitto jatkaa Kemihaaran allasselvitystä

Seuraavan päivän (30062010) Lapin Kansassa mielipide-sivulla Savukosken kunnanjohtajan Mauri Aarrevaaran tarkennus kielteiseen kantaansa

Lapin liiton hallitus siis istui 29/06/2010 - ja lehtitietojen mukaan päätti pyytää Kemijoki Oy:tä selvittämään altaan rakentamista Kemihaaraan...

Lapin Kansan sivut, enimmäkseen etusivu ja pääkirjoitussivu ovat edelleen Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden käytettävissä "allasinformaatiota" varten.

30/6/2010 Kemijoki Oy:n lakiasioiden johtaja Kaj Hellsten odottaa vahvaa poliittista tukea Kemihaaran altaalle

1/7/2010 Lapin kansan pääkirjoitus: Vanha mörkö nostaa päätään... "Vaikka vesivoima on puhdasta ja päästötöntä, hyvää säätövoimaa tuulivoimalle, kannattaa silti miettiä, onko Kemihaaran allas kokonaisuutena lappilaisten edun mukainen vai ei." "Puhtaan" energian tasapuolista tiedottamista?

Helsingin Sanomissa oli pieni uutinen ja kannanotto allas-touhuun 3/7/2010

"Uuden innovaation" pääasiallinen puuhamies, juuri eläkkeelle jäänyt Lapin liiton edunvalvontapäällikkö Jaakko Ylitalo informoi Lapin Kansassa 3/7/2010 EU:n olevan vesienkäytön koplaaja...

**************************************

Pohtimista ja tekemistä riittää. Seuraavaksi täytyy kysyä eduskunnan oikeusasiamieheltä, kuinka kauan tällaiset toimet oikein ovatkaan valmistelua - eli siis eivät ole laittomia, vaikka kuinka paljon verovaroja käytettäisiin. Ihmisten kiusaamistahan ei tutkita mitenkään saati että se johonkin vaikuttaisi. Onko joka instanssissa unohdettu KHO:n ehdottomiin rakentamiskieltoihin perustuva kielteinen vuosikirjapäätös 18/12/2002: Tuolle alueelle ei voi rakentaa allasta.

Oikeusvaltiossako sallitaan tällainen halpamainen allasfarssin jatkaminen? Eikö olisi aika jo jonkin monista yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja harmaata taloutta tutkivista instansseista selvittää ne keinot, millä "allasfanit" on sitoutettu moraalittomaan ja oikeutta halventavaan toimintaansa - verovaroillamme?

***************************************

 

VAI ETTÄ KEMIHAARAN ALTAIDEN SUUNNITTELU KÄYNNISTYY MAANANTAINA?

Piti hieraista taas kerran silmiään! Lapin Kansassa 23/6/2010 oli etusivun otsikkona: Kemihaaran altaan kannatus mitataan ensi maanantaina ja sivulla 4 ko. altaan suunnittelun käynnistymisotsikko.

Ehdottoman varman tietoni mukaan ko. vesistöalueelle on Kemijoki Oy suunnitellut altaita jo 1960-luvulta lähtien, siis yli 50 vuoden ajan. Nk. Vuotoksen alueen altaasta on sitten monikymmenvuotisten kiistojen - ja kymmenvuotisen oikeuskäsittelyn jälkeen KHO tehnyt kielteisen päätöksen 18/12/2002.

Kemijoki Oy, Lapin liitto ym. tahot pyrkivät kiistämään tämän vuosikirjapäätöksen merkityksen: allasta ei voi rakentaa ehdottomien rakentamisesteiden takia! Se päätös on ihan eri luokassa kuin mitkään aiemmat Vuotoksen allasta koskevat päätökset - tai ylipäänsä mitkään vesivoimarakentamista koskevat oikeuksienkaan päätökset. Siksi se päätös perusteluineen on niin merkittävä! Alueen Natura-status perustuu samoihin luonnonarvoihin.

Allassuunnitelman nimen muuttaminen, pari pohjapatoa ja tuulimyllyä eivät todellakaan muuta sitä tosiasiaa, että ehdottomat rakentamisesteet ovat edelleen olemassa - mikään uusi vesilaki ei muuta sitä tosiasiaa miksikään. Hannele Pokkakin ympäristövirkamiehenä kävi valaisemassa asiaa Lapin liiton seminaarissa. Silti esimerkiksi uuden kehittämispäällikön mukaan Vuotoksen allas pitää rakentaa (Lapin Kansa 21/6/2010). Miksi sitoutumisen aste Lapin liitossa on näin päätä huimaavaa, suorastaan päätöntä?

Liiton pääallasfani Jaakko Ylitalo nosti Kemi- ja Ounasjoen moninaiskäyttö- ja tulvasuojelutilaisuuksissa esille myös pienemmät, 1960-luvulta peräisin olevat allassuunnitelmat Kemijoen ylimpiin haaroihin. Todellinen visionääri?

Lapin liiton Rovaniemen kaupungin aloitteesta tekemät, verovaroin (!) rahoittamat nk. tulvasuojeluselvitykset ovat todellisuudessa vain ja ainoastaan Vuotos-altaan ajamista. Ympäristöviranomaisten vuosien ajan tekemät selvitykset asiallisista tulvasuojelutoimista eivät kelpaa ko. liitolle.

Lohiportaiden koplaaminen (laittomaan!) Kemihaaran allassuunnitteluun murrettiin taannoin Lapin Kansan mukaan - ei siis sittenkään? Missään suunnitelmissahan ei ole edes ajateltu rakentaa lohiportaita Rovaniemen yläpuoliseen Kemijokeen. Pieni piiri on senkin "sopinut". Lohen nousun mahdollistamisen sijaan ylisen Kemijoen alajuoksulle (nk. Vuotos-alueelle!) rakennettaisiin rajusti säännöstelty huonon vedenlaadun omaava vesivarasto - kun Rovaniemen kaupunki katsoo sen parhaaksi keinoksi pelastaa tulvariskialueelle rakennetut rakennuksensa. Käyvätkö tasan onnen (= Lapin liiton ja Kemijoki Oy:n) lahjat? Maan tapa?

Hallinto-oikeus tosiaan jätti valitukseni tutkimatta - ja poisti päätökseen liitetyn valitusosoituksen! KHO:hon saa valittaa, mutta maksu on 223 euroa ja jos valituslupaa ei myönnetä, silloinkin 111 euroa. En ymmärrä!

Siksipä kysyn seuraavaksi eduskunnan oikeusasiamieheltä (kolmas tutkimuspyyntö ko. Lapin liiton visioinnin aikana), missä vaiheessa ko. toimet muuttuvat valituskelpoisiksi. Kun tähän asti laillisuuden on taannut se, että toimista voi valittaa. Mm. lähes kaksisataa tuhatta veroeuroa on Lapin liitto investoinut nk. Vuotos- alueen "tutkimuksiin" sellaisista seikoista, jotka on tutkittu oikeus - ja Naturaprosessin aikana läpikotaisin.

Näin toimitaan Suomessa vuonna 2010. Tarvitaan toisenlaiset tulokset - ja niinpä pidetään KHO:n vuosikirjapäätöstä pilkkana.

Lapin liitto näyttäytyy edustuksellisen demokratian irvikuvana ja suomalaisen oikeusjärjestelmän halventajana, ks. valtuutettujen valintatapa. Ihmisten rassaaminen ja verorahojen syytäminen turhiin selvityksiin yhden yhtiön etujen ajamiseksi näyttää olevan päätoimiala. Eikö Lapin liitolla ole parempia rahanreikiä?

Eikö Lapin liittoa aina käsikassarana pitänyt Kemijoki Oy ikinä halua vapautua jokirosvo-maineestaan?

Helena Tiihonen
www.vapaavuotos.fi

 

Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|