Ajankohtaista SOKLIN kaivos-hankkeesta

Linkki Boreal Bioref Oy:n SELLU-hankkeesta

Linkki sivulle ajankohtaista VUOTOS-ALLAS-hankkeesta, aikajärjestyksessä taaksepäin 11.4.2019 lähtien.


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

SOKLIN SUUNNITELTU FOSFAATTI- JA URAANIKAIVOS

Yksi suurista vesistö- ym. uhkista on norjalaisen Yaran suunnittelema SOKLIN fosfaatti- ja uraanikaivos Kemijoen alkulähteille, vedenjakajalle. Venäjälle laskevan Nuorttijoen uomiakin muutettaisiin ja Kemijoen koskiensuojelulain mukaista aluetta uhkaavat purkuputkesta tulevat jätevedet ja ilmansaasteet. Siellä on ollut vuosikymmeniä kalastusrajoitus jalokalakantojen turvaamiseksi...

PSAVI on myöntänyt hankkeelle ympäristöluvan 6/2018, ei sentään toiminnanaloituslupaa.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi ko. luvan Pierkulin alueelta luonnonarvojen takia ja määräsi uudelleen käsiteltäväksi uomien siirtoasiat. Myös päästörajoja tiukennettiin. Ympäristölupa kuitenkin muilta osin pysytettiin voimassa, ks. linkki (kopioi hakukenttään): https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/material/attachments/oikeus_hallintooikeudet_vaasanhallinto-oikeus/lehdistotiedotteet/ThyBoL5Oh/lehdistotiedote_suomeksi.pdf

Tästä päätöksestä tehtiin siis lukuisia valituksia - ja 6.11.2020 mennessä vastineita, ks. alla, uusimmat ylimpinä:

Vastaselitys KHO:lle 31.12.2020 Yaran vastineeseen valituksista. Tässä välissä Yara on myynyt hankkeen Suomen Malmijalostus Oy:lle.

Vastine KHO:lle 6.11.2020 Yaran valitukseen.

Yaran valituslupahakemus KHO:hon 11.06.2020

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 11.6.2020

Katselmusten jälkeiset kommentit Vaasan HO:lle

Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 18.7.2018 koskien Pohjois-Suomen AVI:n myöntämää Soklin kaivoshankkeen ympäristölupaa.

Liite 1: Sokli-muistutus AVI:lle 27.5.2015

Liite 2: Sokli-vastaselitys AVI:lle 18.9.2015

Liite 3: Sellu-vastaselitys AVI:lle 29.6.2018

 

Liitteet:
1. Soklin koekairauksissa aikoinaan mukana olleen ja kovista säteilyarvoista vakuuttuneen taiteilijan näkemys Soklin siunauksellisuudesta

kalanluuranko

 

2. Liisa Holmbergin kolumni Norjan ja Suomen erosta tulevaisuuden suhteen, Lapin Kansa 17.9.2019

vrtsuominorja

3. Eero Hemmingin (Yara) näkökulma Soklin ominaisuuksista ympäristömielessä, Lapin Kansa 17.9.2019

hemminginkehut