Ajankohtaista


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|


Hikimukka Vuotosjoella

KUTSU Vuotoksen Voima Oy:n yhtiökokoukseen 28/12/2018 klo 18.00

Kemijokea ja koko Itä-Lappia uhkaavia hankkeita syntyy kuin sieniä sateella. Näiden hankkeiden toteutuminen tarkoittaisi esimerkiksi 500 rekan liikennemäärää/vrk Itä-Lapin teillä. Malmia ja puutavaraa ulkomaiden hyödyksi, meille maailmanlopun tunnelmaa laajoilla hakkuuaukeilla, infernaalinen liikennemelu, vesistöjen saastumista. Isänmaallista?

Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 18.7.2018 koskien Pohjois-Suomen AVI:n myöntämää Soklin kaivoshankkeen ympäristölupaa.

Liite 1: Sokli-muistutus AVI:lle 27.5.2015

Liite 2: Sokli-vastaselitys AVI:lle 18.9.2015

Liite 3: Sellu-vastaselitys AVI:lle 29.6.2018

Boreal Bioref Oy:n Kemijärvelle suunnitellusta kiinalaisrahoitteisesta SELLUhankkeesta tehty muistutus liitteineen Pohjois-Suomen AVI:lle, joka sekään taho ei tutki edes kunkin hankkeen kokonaisvaikutuksia saati eri hankkeiden yhteisvaikutuksia.

AVI:lle muistutus 13.9.2018

Liite 1: YVA-muistutus 3.5.2017

Liite 2: YVA-muistutuslisäys

Liite 3: Vuotoksen Voima Oy:n toimiala

Liite 4: Eriävä mielipide jakokunnan sopimukseen

Muistutuksessa liitteenä lukuisia kuvia valtavista hakkuuaukeista vaarojen rinteillä jo ilman suunniteltua sellutehdasta.

AVI:lle vastaselitys 29.6.2018

Liite: Puheenvuoro AVI:n katselmuksessa 14.6.2018

 

Ajankohtainen uusi päätös: Pohjois-Suomen AVI myönsi 10.9. 2018 vesilain mukaisen poikkeusluvan tehdasalueeksi suunnitellun alueen luonnontilaisten lähteiden (1-13) hävittämiseen Boreal Bioref Oy:lle. Lähteiden hävittämisen aiheuttaviin rakentamistoimiin ei saa ryhtyä ennen kuin samalle alueelle sijoittuvan biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa on lainvoimaisesti ratkaistu tai luvan saajalle on myönnetty oikeus tehtaan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

 
Valtioneuvoston päätös hylätä Lapin liiton hakemus Naturasta poikkeamiseen Kemihaaran soilla

***************************************************

Vuotoksen Voima Oy:n yhtiökokouskutsu 2017


Muistutus maakuntakaavaehdotuksesta 14092016

Maakuntakaavanaturastalausunto 22062016

1. Valitus MMM:n tulvariskien hallintapäätöksestä 18/12/2015 ja 2. Kantelu oikeuskanslerille18012016MMM

Liitteitä:

KHO:n vuosikirjapäätös 18/12/2002:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200203339 ja sieltä hakusanaksi Vuotos jne.

KHO:n Naturapäätös 15/9/2005:

http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2005/09/kemihaaransoidennatura-paatoslainmukainen_0.html

Muistutus ELY:lle 31032015 Sen liite: "Rovaniemi ei tulvaa pelkää"

Aikaisempi muistutus Lapin ELY-keskukselle tulvariskien hallintaprosessista Kemijoen vesistöalueella 2/8/2013

Kalatalouden tulvariskimuistutus ELY-keskukselle 31032014 mennessä

Maakuntakaavamuistutus 30012015 liite 8

*********

KUNNALLISALOITE Kemijärven kaupungin irtautumiseksi Lapin liitosta

Lakisääteistä on kuulua... :(

Tulvaryhmän vastine

 

Lapin liiton vastine

Asiaan liittyvää:

HYPERTULVA TULEE, oletteko valmiit?...

Jaakko Ylitalon hengentuote LK 09032015

Valtuutettuihin vaikuttamisen keinot kiristys ja voittojen tarjoaminen kunnille

Laittomuudet jatkuvat 01/2015

Asiantuntijat:Tekoaltaalle ei ole tulvasuojelullisia perusteita (Yle: Kotimaa 29.4.2014 klo 16:19 | päivitetty 2.5.2014 klo 9:19)

 

VUOTOKSEN VOIMA OY:N OSAKKEITA MYYNNISSÄ!!!

Presidenttifoorumi 23/11/2010: Suuntana pohjoinen - arktinen alue. Nauhoitus 4 tunnin mittainen. Jnkv. puolen välin jälkeen kysymys ministeri Pekkariselle Vuotoksesta (ei vastausta) ja viimeisenä puheenvuorona HT:n puheenvuoro Vapaa Vuotos-liikkeen edustajana, ennen presidentin loppuyhteenvetoa. Nauhoitusosoite: http://qsb.webcast.fi/c/customers/customers_2010_2311_presidenttifoorumi_arktinen

Naturan toteuttaminen myöhässä Kemihaaran soilla

Edellisten eduskuntavaalien 2011 jälkeen

Kommentteja "uusiin suunnitelmiin"

Jatkoa laittomuuksien sarjaan, "uudet" innovaatiot (1960-luvulta...)

HUOMIO NK. VUOTOS-ALUEEN PIENTEN MÄÄRÄALOJEN OMISTAJAT !!!
Maanmittauslaitoksen kirjeiden johdosta: ottakaa yhteys Helena Tiihoseen, email: helena.tiihonen@sll.fimnet.fi ja gsm 0400 345104!
Mietimme yhdessä menettelytapoja!

 

26/10/2010 kirjallinen puheenvuoro ympäristövaliokunnan kokouksessa vesilainuudistusta koskien kutsuttuna asiantuntijana

s 2.

s 3.

s 4.

29/6/2010 Lapin Kansa: Lapin liitolta selkeästi kyllä Kemihaaran altaalle

13/1/2010 tehty valitus Lapin liiton valtuuston Vuotos-päätöksistä 25/11/2009
Liite 1: 5/11/2008: Tutkimuspyyntö eduskunnan oikeusasiamiehelle Lapin liiton viranomaistoiminnasta ja KHO:n vuosikirjapäätöksen merkityksestä
Liite 2: Huomautus vesilakiluonnoksesta

7/9/09 Arkisto-sivulle lisätty Lapin Liiton toimeksianto "Kemihaaran monikäyttöaltaan" Yva:sta ja linkki ko. karttaan.
Kalaportaiden rahoituksen kytkeminen altaiden rakentamiseen.

3/9/09: Kemijoki Oy:lläkö "puhdas pöytä" vesivoimaselvityksissä?

Ks. Arkisto-sivulta linkit Lapin Kansan uutisointiin ja ks. keskustelua Lapin radion sivuilta os: http://radiosuomi.yle.fi/node/3712?page=1

Lapin liiton hallituksen pöytäkirjasta 22/12/08: 148 000 euroa monikäyttöaltaan ym selvityksiin

Lapin Kansa 18/12/2008 uutisleike: Lapin liitto käyttää verorahoja allasselvittelyihin

 

Lapin liiton visio 2015 Kemijoen tulvasuojelusta ym ja sen kritiikki

Kesätulvat ja Vuotos (Suomen kuvalehti 38/92)

Säännöstelyaltaat kesätulvien riskitekijöitä

Tulvasuojelusta

Tulvasuojelusta vanhoilla sivuilla

Otteita tulvadirektiivistä


Vapaa Vuotos-liikkeen tiedote helmikuu 2008
- energiateollisuus ry:n selvityksestä rakennettavissa olevasta vesivoimasta


Aiemmat ajankohtaista linkit löytyvät linkistä "Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008"