Historiaa Kemijärveä ja Kemijokea uhkaavasta BULKKISELLU-hankkeesta Kemijärvellä

Linkki: Ajankohtaista SELLU-hankkeesta:
Valitus PSAVI:n myöntämistä luvista (muutoksenhausta huolimatta) ja vastaselitys Vaasan HO:lle

Linkki: SOKLI-hanke Savukoskella

Linkki sivulle ajankohtaista VUOTOS-ALLAS-hankkeesta, aikajärjestyksessä taaksepäin 11.4.2019 lähtien.


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|


Hikimukka Vuotosjoella

BOREAL BIOREF OY:N SELLU-HANKE KEMIJÄRVELLÄ (ympäristöluvan myöntämiseen saakka 14.6.2019)

Boreal Bioref Oy:n Kemijärvelle suunnitellusta kiinalaisrahoitteisesta SELLUhankkeesta on tehty muistutuksia ja vastaselityksiä Lapin ELY:lle ja Pohjois-Suomen AVI:lle, jotka nekään tahot eivät tutki edes kunkin hankkeen kokonaisvaikutuksia saati eri hankkeiden yhteisvaikutuksia. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen PSAVI:n antamasta poikkeusluvasta luonnontilaisten lähteiden pilaamiseen - poikkeuksellisen lyhyen ajan käsittelyn jälkeen (puoli vuotta/1-1½ vuotta).

Nyt jo tiedetään varmuudella, että Kemijärven lämpö ja vesi Oy siirsi vesiputken PSAVI:n valmisteluluvalla kaupungin kustannuksella, että Boreal Bioref Oy saa rakentaa otto ja purkuputkensa yms niiden tilalle. Asiasta valitettiin siirron valmisteluvaiheessa Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ei kuitenkaan puuttunut asiaan.

Boreal Bioref Oy:n tilinpäätöstietoja on Patentti- ja rekisterihallitus joutunut peräämään toistuvasti kovasti myöhässä. Vuoden 2017 alusta 2018 kesäkuun loppuun tiedot osoittavat isoja velkoja. Asiakirjoja ja B B Oy:n tilinpäätös ko. ajankohtana, ks. linkki.

PSAVI:n menettelytavoissa lisää moitittavaa:

Jotkut valitut (???) saivat pitkään luvatun ympäristölupa- ja TOIMINNANALOITUSLUPApäätös muutoksenhausta huolimatta - kuulutuksen (liekö päätöksenkin?) 12.6.2019, vaikka julkisesti se tuli AVI:n sivuille vasta 14.6.2019. Kemijärven kaupungin virkailija laittoi päätöksen tiedoksiantokuulutuksen kaupungin ilmoitustaululle, ilmeisesti virkatehtäviensä mukaisesti. Sattumalta valistuneet kansalaiset olivat huomanneet kuulutuksen ilmoitustaululla. Sitten kuulutus hetken kuluttua poistettiin. Itse kuulutus tallessa olleen linkin takaa löytyi vielä muutaman hetken, kunnes sekin katosi kuin tuhka tuuleen.

Huhuja liikkui B B Oy:n toimitusjohtajan liikkumisesta kaupungintalolla. Itä-Lapiun kuntayhtymässä iloittiin päätöksestä julkisestikin heti kohta ja Lapin radio uutisoi päätöksestä myös.

Kaupunki tiedotti myöhemmin, että ko. kuulutus oli joutunut virheellisesti tai erehdyksessä ilmoitustaululle.

PSAVI:n ja muiden viranomaisten, kuntayhtymän, kaupungin ja Boreal Bioref Oy:n yhteispelillä asiat näyttävät sujuvan.

B B Oy:n alkuperäinen osakas ja hallituksen jäsen vähän yli 800 euron pääomalla on Timo E. Korva, entinen Kemijärven kaupunginjohtaja, entinen Lapin läänin maaherra, entinen KePu:n kansanedustaja ja Lapin AVI:n ylijohtaja vv. 2010-2013. Ympyrät lienevät tuttuja. Muut kaksi alkuperäistä osakasta ovat samalla pääomasijoituksella entinen Kemijärven kaupungininsinööri Pekka Koskenranta ja pitkäaikainen Kemijärven "nokkamies", hyvin vaikutusvaltainen kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja, siellä täällä eri kuntaliitoissa jne Kemijärven edustajana häärinyt entinen kansanedustajaehdokas (KePu) Heikki Nivala, joka on nyt B B Oy:n toimitusjohtaja.

Vaikutusvaltaa on niin kunnallisessa, läänitason kuin valtakunnan mittakaavassakin. Hankkeen edellytysten ja ympäristövaikutusten arvioimisen ja mittaamisen kanssa lupaprosessilla ei näytä olleen minkään valtakunnan vaikutusta. Käytännössä "piiruakaan ei ole lupaprosessin aikana muutettu", vaikka useiden konsultoitujen sellunkeiton asiantuntijoiden mukaan suunnitelma on hyvin vanhanaikainen eikä vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuutta olisivat pitkäkestoiset käyttökulutustarvikkeet kuten esimerkiksi terveysvaikutteiset vaatteet. Bulkkisellu ei pysty vastaamaan näihin haasteisiin, se on sopiva lujuuden antajaksi pehmopapereihin.

Lapin erityislaatuista kuitua ei pidä tuhlata lyhyen kierron jalosteisiin eli WC-papereihin.

Ks. kuva aukkohakkuista Hirvasvaarassa 042019.

Tulihan se päätöskuulutus sitten postitse nk. asianosaisillekin - jopa allekirjoittaneellekin PSAVI lähetti postia ensi kertaa koko prosessin aikana! Asianosaisiksihan PSAVI:kaan ei ole aiemmin hyväksynyt muita kuin hakijan sellaisiksi katsomat "paskaputken" välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt.

Ympäristölupapäätös ja toiminnanaloitus- ja valmistelulupapäätös (https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420) tulivat julkisiksi 14.6.2019. Päätös on niin rakennettu, että on todella hankala hahmottaa, minkälaisia tiukennuksia hakemukseen oli tehty - kun niitä kuulemma on tehty ihan merkittävästi BB Oy:n tiedotustilaisuuden mukaan. Päätöksessä on kymmeniä liitteitä, joihin lupaehdot on piilotettu. Työläitä hetkiä tiedossa taas kerran.

Näitä Kemijokea ja koko Itä-Lappia uhkaavia hankkeita syntyy kuin sieniä sateella. Suunniteltu bulkkisellutehdas- ja Soklin kaivoshankkeiden toteutuminen tarkoittaisi esimerkiksi 500 lastatun lisärekan liikennemäärää/vrk Itä-Lapin teillä - aikaisemman Keitele Groupin ja entisen tehtaan puutarpeen suuruisten tällä hetkellä terminaaliin puuta tuovien rekkojen lisäksi. Viime mainitut puumäärät jatkavat suurelta osin junarahtina, osin rekoillakin Kemiin ja Ouluun ja ko. tehtaiden puun tarve on ilmeisesti jatkuvaa. Malmia ja puutavaraa kuljetettaisiin Kemijärvelle lähellä suunniteltua tehdasta verovaroin parannetuilla teillä ja uudella Varrion sillalla, joihin ministeri Lintilä kävi jo lupaamassa 216 miljoonaa euroa, siis enemmän rahaa kuin tarvittaisiin vanhustenhuollossa hoitajamitoituksen nostamiseksi lukuun 0,7 koko Suomessa. Yleisiä tieväyliä ei ole korjattu kunnolla vuosiin ja tiet alkavat olla surkeassa kunnossa. Niiden korjaamiseen ei ole lupeissa ihan hevin rahaa - ainakaan jos niillä ei kuljeteta malmeja tai puutavaraa tai myrkkyjä niiden prosessointiin.

Rekkaliikennemäärä hakemuksen mukaan olisi tuo 195 rekkalastia/vrk sellutehtaan osalta eli se olisi 390 rekkaa/vrk, kun paluuliikenne tyhjänä kaksinkertaistaisi liikennemäärän. Soklin rekkaliikenteen kanssa se olisi noin 1000 rekkaa/vrk Itä-Lapin teillä.

Entisaikoina sellutehdas työllisti paljon väkeä. Esimerkiksi Kemijärven sellutehdas 1970-luvun alulla työllisti yli 500 vakituista työntekijää. Sen sijaan nykyisten sellutehtaiden automatisaatioaste on niin suuri, että hyvä jos 100 työntekijää työllistyisi. Paljon puhuttu metsäinfran suuri työllistävyys on harhaa, koska infra on jo valmiina. Kuljetus- ja koneketju ja tiestö ovat jo täällä. Investoinnit on jo tehty.

TURISTIKOHDE JA IHANAN RAUHALLISEN ASUMISEN JA HILJAISUUDEN TYYSSIJA?

Siis kaikki tämä ulkomaiden hyödyksi, meille maailmanlopun tunnelmaa laajoilla hakkuuaukeilla, infernaalinen liikennetiheys ja - melu, vesistöjen saastuminen, asutusolojen katastrofaalinen huononeminen. Ilmastonmuutosta käytetään perusteluna, vaikka valtaosa asiantuntijoista tietää massiivisten hakkuiden aiheuttavan päinvastaista, ks. asiakirjat linkkeineen. Ks. aukkoja 042018 Kemijärven vaaroilla, nyt jo taas paljon isompina :(

11.4.2019 professori Olli Dahl esitteli Kemijärvellä Forest-projektin puitteissa sellunkeittoon liittyviä mahdollisia innovaatioita - ikään kuin se olisi mahdollista B B Oy:n suunnitellulla tehtaalla. "100 km:n säteeltä löytyy puuta tarpeeksi ja hinta tulee olemaan huippua, erikoisia kalalajeja viihtyy lämpimässä kasvattomassa ja lääkekannabista (perunoita ei kannata) voidaan kasvattaa kasvihuoneissa maksuttomalla lämmöllä, jota tehdas tuottaa prosessissaan... Akateemistasoista faktatiedon popularisointia?

Käytössä olisi kuitenkin jatkuvatoiminen keittoprosessi, jolla ei ole missään tehtaassa tuotettu liukosellua vaan bulkkisellua. Esim. valkaisumenetelmänä olisi klooridioksidia käyttävä ECF-menetelmä, yli 30 vuotta vanha teknologia. Kemijärven vuonna 2008 suljettu tehdas tuotti jo huomattavan osan tuotteestaan TCF-menetelmällä eli täysin kloorivapaalla valkaisumenetelmällä. Sillä oli keittomenetelmänä imeytys-/syrjäytys-/eräkeitto ja sen kattiloilla tuotetaan nyt liukosellua Kanadassa. Stora Enson Uimaharjun tehtaassa on käytössä tämä sama ise - keittomenetelmä ja siellä tuotetaan liukosellua.

Äänekoskella sen sijaan on jatkuvatoiminen prosessi kuten olisi täälläkin suunnitellussa tehtaassa - ja Äänekoskella tuotetaan bulkkisellua. Hajujen suhteen ei ilmeisesti julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ole päästy ainakaan vielä tavoitteeseen. Äänekosken väkiluku muuten on laskenut viime vuodet entiseen tapaan lähes 300 henkilöllä vuodessa ja kiinteistöjen arvot ovat alentuneet - jättitehtaasta huolimatta - tai ehkä jopa sen takia.

Väkiluvusta ks. Sisä-Suomen Lehti 29.1.2019:
https://www.ksml.fi/sisis/%C3%84%C3%A4nekosken-v%C3%A4kiluku-jatkoi-laskusuunnassa-viime-vuonna-%E2%80%93-laukaalaiset-ohittivat-syksyll%C3%A4-%C3%A4%C3%A4nekoskelaiset/1318146 (valitse osoite kokonaan ja kopioi hakukenttään!)

Silti näitä vanhanaikaisia tehtaita propagoidaan maailman moderneimpina.

Ko. "Eldoradon" jätevesitodellisuutta:

Ks. 7 metriä säännöstellyn Kemijärven vesitila lopputalven ja kevään aikana.

-Ks. Kemijärvi alarajallaan

Näin vähäiseen vesitilaan hakemuksenkin mukaan yli kolminkertaiset määrät entiseen sellutehtaaseen verrattuna ( ja isommat kuin Äänekosken jättitehtaasta ovat) natriumia, sulfaattia ym saasteita laskettaisiin - ja "vaikutukset ovat merkityksettömät" hakijan mukaan.

A:

MERKITTÄVÄ ASIAN EDISTÄMISEKSI TEHTY PÄÄTÖS:

PSAVI on myöntänyt 19.3.2019 Kemijärven lämpö ja vesi Oy:lle luvan siirtää kaupungin vesijohto Patojärvessä lännemmäksi Boreal Bioref Oy:n "biovoimala"-hankkeen tarvitseman aiemman sijaintipaikan takia - ja valmistelutusluvan välittömästi kiireen vuoksi:

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1560937

Tehtiin

1. Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen

heti, kun ko. päätös sattumalta havaittiin tehdyksi. Kaupungin 100 %:sti omistama ja hallinnoima lämpö- ja vesi Oy siirsi siis vesijohdon veronmaksajien rahoilla (urakka maksaa karvan verran vaille 200 000 euroa) - ja BB Oy maksaa sitten myöhemmin kaupungille... Mitään negatiivisia vaikutuksia ei ole ja kiire on - kun "biovoimalan" vaatimia otto- ja purkuputkia pitää päästä heti rakentamaan - vaikka siis lupakäsittely oli vasta AVI-vaiheessaan.

2. Valituksen täydennys 5.4.2019

On hyvin todennäköistä, että Patojärven pohjasedimentit ovat saastuneita niin aiemman sellutehtaan varsinkin alkuaikojen saasteista (eri teitä kulkeutuminen) kuten myös Kemijoen ja Kemijärven omasta säännöstelystä johtuen. Ruoppaukset ja läjitys ovat näin riskialttiita ja vastuuttomia ja olemme vaatineet Vaasan hallitno-oikeutta peruuttamaan luvan PIKAISESTI!

Tiedote: työt ilmeisesti jo käynnissä

Tosiasia jo keväällä 2019: Putki on siirretty eikä PSAVI näe asiassa mitään väärää!

**********

Tuon 200 000 euron lisäksi Kemijärven kaupunki on antanut Boreal Bioref Oy:lle Kehitysyhtiönsä kautta pääomalainaa 350 000 euroa ja sijoittamalla erilaisiin"biotuotetehdasta" tukeviin projekteihin runsaasti rahaa.

Näin Kemijärven kaupunki on sitouttanut itsensä tehtaan investointipäätökseen, kun B B Oy:llä on valtava velka, ks. tilinpäätöslinkki alla:

Liitteenä Boreal Bioref Oy:n tilinpäätös 1.1.2017 - 30/6/2018,

jonka Patentti- ja rekisterihallitus sai erillisestä pyynnöstä vasta 3/2019.

Ote tilintarkastuskertomuksesta:

"Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietojen kohtaan Rahoituksen riittävyys ja riskit, jonka mukaan yhtiö ei ole vielä allekirjoittanut varsinaista sopimusta investointinsa rahoittamiseksi. Tämä seikka osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta."

Vertaa Finnpulpin tilinpäätökseen Sama luvitusvaihe, mutta aivan eri luvut.

B:

PSAVI MYÖNSI 10.9. 2018 vesilain mukaisen poikkeusluvan tehdasalueeksi suunnitellun alueen luonnontilaisten lähteiden (1-13) hävittämiseen Boreal Bioref Oy:lle. Lähteiden hävittämisen aiheuttaviin rakentamistoimiin ei saa ryhtyä ennen kuin samalle alueelle sijoittuvan biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa on lainvoimaisesti ratkaistu tai luvan saajalle on myönnetty oikeus tehtaan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ko. lupaan on ympätty käytännössä toiminnanaloituslupa.

1. Valitus ko. PSAVI:n luvasta

- lähteiden pilaamiskiellosta poikkeamiseksi on tehty Vaasan hallinto-oikeuteen 10.10.2018.

Myös vastaselityksiä ovat asianosaiset antaneet maaliskuun 2019 alulla:

2. Vastineen täydennys 8.3.2019 sisältäen 4.3.2019 tiedot

3. Vastaselitys ja asianosaisuusperustelut (Vuotoksen Voima Oy:n ja HT:n)

a. Liitelista Vaasan HO:lle

- aiemmat prosessin kuluessa jätetyt asiakirjat kuvaamaan koko suunnitellun bulkkisellutehtaan ehdottomia rakentamiskieltoja. Asiakirjat edempänä tällä sivulla.

b. Linkkejä perustelemaan

- massiivisia hakkuita vastustavia argumentteja ilmastonmuutoksen kiihtymisestä ja korruptiosta hakkuisiin liittyen sekä EU:n vaatimuksia sijoittajille annettavasta informaatiosta hankkeiden ympäristöriskeistä.

C:

Nyt on lisäksi varmimmaksi vakuudeksi hanke TIEDOKSIANTOKUULUTETTU kokonaan uudelleen jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä (edellinen 17.1. - 18.2.2019) eli yhteensä kolmannen kerran (27.2. - 29.3.2019) https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420

Nyt BB Oy hakee lupaa lähteikköpohjaisen Hiidenlammen tayttämiseen ja muuhunkin toiminnan aloittamiseen kuten vedenotto- ja purkuputkien ja niiden vaatimien ruoppaus- ja rakennustöiden yms aloittamiseen välittömästi luparatkaisun yhteyteen, ennen lainvoimaisia päätöksiä.

Ko. toiminnan tuhoamia luonnonarvoja ei voitaisi palauttaa.

Muistutus PSAVI:lle toisen uudelleenkuulutuksen johdosta 29032019

AIKAISEMPIA MUISTUTUKSIA JA VASTASELITYKSIÄ

Muistutus AVI:lle uudellenkuulutuksen johdosta 28.2.2019 mennessä

AVI:lle vastaselitys 29.6.2018

Liite: Puheenvuoro AVI:n katselmuksessa 14.6.2018

AVI:lle muistutus 23.4.2018

Liite 1: YVA-muistutus 3.5.2017

Liite 2: YVA-muistutuslisäys

Liite 3: Vuotoksen Voima Oy:n toimiala

Liite 4: Eriävä mielipide jakokunnan sopimukseen

-Monenlaisia jääviysepäilyjä, jopa asiakirjaväärennöksiä on tullut esille niin jakokunnan kuin kaupungin ym. instanssien toiminnassa selluhankkeen osalta ja poliisillekin on uutisoitu tehdyn tutkimuspyyntöjä. Esimerkkejä jääviyksistä yms: http://maanystavat.fi/blogit/kemijarven-biojalostamo-ymparistotoimijan-ihmettelyja-ymparistolupahakemuksesta-ja

Muistutuksessa lisäksi liitteenä lukuisia kuvia valtavista hakkuuaukeista vaarojen rinteillä jo ilman suunniteltua sellutehdasta.

 

HUOM VUOTOKSEN VOIMA OY:N OSAKKEITA MYYNNISSÄ !