- liikkeen sivuja internetissä


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

UUSIN LAPIN LIITON "EDUNVALVONTATOIMI"

Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvariskien hallintasuunnitelma Visio 2015

Lapin Liiton koolle kutsuma Kemijoki-Ounasjoki-työryhmä järjesti kuulemis- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 6. toukokuuta 2008 klo 10.00-12.00 Rovaniemen kaupungin Tiroli-salissa (Rovakatu 2.). Se oli vaivihkaa eli julkisuudelta salaa jo useamman kuukauden ajan valmistellut väliraporttia aiheesta.

"Tilaisuuden tavoitteena on esitellä Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvariskien hallintasuunnitelma ja sen tähänastinen valmistelu sekä saada tietoa eri yhteisöjen näkemyksistä koskien erityisesti suunnitelmaan kuuluvia tulvariskien hallinnan päävaihtoehtoja."

KAUNIS, DEMOKRAATTINEN TAVOITE: "TÄMÄN HETKEN PARHAIMMAN TIEDON MUKAINEN VISIO."

Tieto tilaisuudesta oli ollut jonkin aikaa Lapin Liiton sivuilla, mutta sanomalehdissä ei lainkaan. Lapin radiossa saman päivän aamuna...

 Erityiserityisedunvalvoja Jaakko Ylitalon esiintyminen oli lievästi sanoen tyrmistyttävää.

EU:n tulvadirektiivi oli saanut Lapin Liiton varppeilleen - ja hätä keksi keinoja, vaikka aikaa on vaatimattomasti vuoteen 2015:

Naftaliinista oli vedetty esille esim. 1960-luvulla suunnitellut Kemijoen latvojen altaat.

****

 Ylitalon viesti: Ounasjoen erillislain voi viedä eduskuntaan purettavaksi ja sen kumoaminen tapahtuu helposti yksinkertaisella enemmistöllä. Ounasjoen latvojen tulva-altaat voidaan tehdä jopa ilman ympäristölupaa, ellei niistä saada energiahyötyä ja jos saadaan, sitten hankitaan ympäristölupa - ikään kuin läpihuutojuttuna...

****

KHO:n kielteinen VUOSIKIRJAPÄÄTÖS 18/12/2002 Vuotoksen altaan rakentamisen ehdottomasta rakennuskiellosta on helposti muutettavissa oleva, vain pieni hidaste näissä visioissa. Kemijoki Oy:n lakiasiainpäällikkö Kaj Hellste'n on sanonut Lapin yliopistossa tehdyn tutkielman (Rainer Fagerström syksy 2002) haastattelussa 27/5/97Vuotos-hankkeen olevan erikoistapaus, koska "tässä on kyse prejudikaatti, ennakkotapauksesta, että onko tämä vastoin vesilain tämmöisiä ehdottomia luvanmyöntämissäännöksiä..."

Ennakkopäätökset isoissa asioissa ovat olleet Suomen oikeuskäytännössä lainsäädäntöä ohjaavia päätöksiä. Tätä kaikki noudattakoot!

****

Kemihaaran suot Natura2000-ohjelmassa eivät ole myöskään Ylitalon mukaan iso este: nk. Vuotos-alueen (Kemihaaran soihin kuuluvat) Kokonaapa ja Jänkäläisenaapa voidaan hyvinkin helposti vaihtaa paljon, paljon parempiin soihin, koska Lapissa on parempia soita joka puolella. Kansallinen etu vaatii Kemihaaran ekoaltaan (sattumalta Vuotoshankkeen sijoilla, kirjoittajan huomautus) tekoa tulvasuojelullisista syistä. Rannoille tulisi tuulivoimapuisto.

Ylitalo: "Ajatelkaa nyt, Pelkosenniemen kaikki suot ovat Naturassa."

Tämä(kään) Ylitalon väite ei luonnollisesti pidä paikkaansa.

Lapin Liitto toimii veronmaksajien rahoilla ajaen energiateollisuuden etua.

Siitä, miten työryhmä on valittu, paljonko tämä suunnittelu maksaa veronmaksajien rahoja yms, ei saatu tietoa.

Loppukokous oli ollut kuulemma väliraportista hyvin yksimielinen.

Tietoon tuli, että Pelkosenniemen edustajat eivät osallistuneet loppukokoukseen ja että heidän esityksensä olikin ollut hyvin huvittava - kun se oli vastustanut Kemihaaran allasta ja esittänyt Lapin Liiton kannoista poikkeavia ehdotuksia.

Asianosaisilta saatu tieto: loppukokous oli siirretty Pelkosenniemen edustajien tietämättä 3 tuntia aiemmaksi...Tällainen menettely ei ole uutta Jaakko Ylitalon toiminnassa.

Työryhmä on kuulemma kuunnellut "MAHDOLLISIMMAN LAAJASTI" erilaisia asiantuntijatahoja (valintakriteerit?) ja "HANKKINUT PARHAAN MAHDOLLISEN TIETÄMYKSEN"...

Kokonaissuunnitelmassa huomioon otettavia asioita: vesipuitedirektiivi ja sen tavoitteet, koskien ja virtavesien suojelu, vesistön virkistyskäyttö, maiseman suojelu, kulttuurinäkökohdat.

Tilaisuudessa näitä aiheita ei käsitelty, väliraportissakin on vain kaksi sivua vesienhoidosta. Lohen palauttamisesta ja lohiportaista oli paljon asiaa, lohisaaliista jossakin muualla kymmeniä sivuja riemastuttavia kuvia yms.

Asiantuntijaksi kutsutun Vapaa-ajankalastajien keskusliiton Vision liitteenä olevassa lausunnossa vastustettiin Vuotoksen allasta. Tämä ei tullut ilmi kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa eikä Vision johtopäätösosiossa.

Ylitalo antoi ymmärtää muidenkin asiantuntijalausuntojen tukeneen visiota. Vrt. visio 2015:n liitteet.

Jo 15/6/2008 mennessä kuntien ja kaikkien halukkaiden tahojen (Ylitalon toiveen mukaan kaikki mahdolliset tahot, kyläyhdistyksiä myöten, koska tämä on "MAHDOLLISIMMAN AVOIN JA DEMOKRAATTINEN PROSESSI."...) on annettava lausuntonsa. Kuntien toimielimet on valjastettu taas kerran Vuotos-asiaan.

Tilanne Juhannuksena 2008: ennen määräaikaa 15/6/08 kysyttäessä, missä lausuntopyyntö on nähtävissä, saatiin jakelulista ja samalla ilmeni, että lausuntoaikaa on jatkettu 15/8/08 asti.

Lehtitietojen mukaan Rovaniemen kaupunki ja Kemijärven kaupunki (tekninen lautakunta) ovat olleet tulva-altaiden (eli myös Vuotoksen altaan) kannalla, pengerrykset ja ruoppaukset tulisivat kalliiksi ja olisivat maisemallisesti rumia...Ei siis kuin hukuttamaan Pelkosenniemeltä alue, jonka hukuttamisen KHO on kieltänyt ennakkopäätöksellä.

************

Asialla siis ei sinänsä olisi kiire, koska EU-aikataulu tulvadirektiivin suhteen on vuoteen 2015 mennessä...

Olisiko kiireen ja hössötyksen syynä kunnallisvaalit syksyllä - ja muut "innovatiiviset ja ihanat" uraani- ym. kaivoshankkeeet ja ydinvoimalat yms?

Lapin kunnissa tapellaan taas Vuotoksesta, Ounasjoen rakentamisesta jne, kun ilmeisesti Lapin Liiton (edunvalvojaorganisaation) edustajien mielestä ei ole tähdellisempää ja tuloksellisempaa pohtimista; täällähän on niin hyvin järjestetty vanhusten hoito jne.

Veromarkkoja käytetään surutta huuhaa-puuhasteluun. Eikö millään ole mitään väliä?

Lue raportti, ainakin sen johtopäätökset-osio ja vertaa siihen asiantuntijoiden lausuntoja!

Linkki visioon 2015

 

saunaranta

Kaunis, sininen ja kalaisa moninaiskäyttöinen ekojärvi, tulvasuojeludirektiivin vaatimukset täyttävä kestävän kehityksen mukainen apparaatti?

 
Kemijärven säännöstellyn luonnonjärven saunaranta Naurislahdella keväisin, jatkossa ehkä myös kesäisin, kun jokiyhtiö ilmastonmuutoksen kurimuksessa alkaa varautua kesätulvien varalta... Lumen määrä luultavasti laskee, mutta vesisateet lisääntyvät ja nimenomaan kesätulvat ovat rakennetuissa vesissä vaarallisia. Lapin ympäristökeskuksen tulvasuojeluasiantuntija Timo Alaraudanjoki esitteli asiaa lyhyesti 6/5/08 Lapin Liiton tilaisuudessa.

Kemijoki Oy:n Aula sanoi samaisessa Lapin Liiton tilaisuudessa: fyysiset valmiudet kesäajan tulvasäännöstelyyn ovat jokiyhtiöllä olemassa.

 
Vrt. Suomen Kuvalehdestä 38/1992