- liikkeen sivuja internetissä


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvariskien hallintasuunnitelma Visio 2015-väliraportista poimittua:

7.4.2008 Timo Alaraudanjoki

VOIMALAITOSTEN JA SÄÄNNÖSTELYALTAIDEN KÄYTTÖ

• Kemijoen vesistössä suurimmat säännöstelyaltaat ovat Lokka, Porttipahta ja Kemijärvi.

• Tulvan aikana Lokasta ja Porttipahdasta ei juoksuteta vettä lainkaan.

• Kemijärven säännöstelyllä voidaan vaikuttaa Rovaniemellä oleviin vedenkorkeuksiin vähäisessä määrin ja vain kohtalaisen pienissä tulvatilanteissa.

• Isoissa tulvissa Kemijärven säännöstelyllä ei voida vaikuttaa Rovaniemen vedenkorkeuksiin lankaan.

• Jokijaksoilla olevilla voimalaitoksilla ei voida ison tulvan aikana vaikuttaa Rovaniemen eikä muidenkaan alueiden vedenkorkeuksiin.

• Vuoden 1992 sateilla kaikki varastoaltaat muuttuivat läpijuoksutusaltaiksi, eivätkä siten ainakaan pienentäneet tulvia.

7/4/2008 Timo Alaraudanjoki

VARASTOKAPASITEETIN LISÄYS - SÄÄNNÖSTELYALTAAT

• Voimatalouskäytössä olevilla tai esillä olleilla säännöstelyaltailla ei ratkaista isojen esim. 1/250 toistuvien tulvien ongelmia. Isoissa tulvissa säännöstelyaltaat voivat jopa aiheuttaa riskitason nousua.

• Lapissa tulvat ajoittuvat perinteisesti kevääseen, mutta jos tulvatilanne sattuu aikaan jolloin nykyinen varastokapasiteetti on täynnä eli kesällä tai alkutalvesta

• Vuonna 1992 loppukesästä oli kaksi kyseisen vuoden kevättulvaa suurempaa huippua!

 

 Suomen Kuvalehdestä 38/1992

Kesätulvista lisää