- liikkeen sivuja internetissä


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

KESÄTULVAT JA VUOTOS

Kemijoki Oy:n informaatiossa esitetään Vuotoksen allasta pelastamaan maakunta niin kesä- kuin kevättulvaltakin.

Altaan vastustajien jo 90-luvun alulla tietämä kesätulvariski (SK 38/1992) nimenomaan rakennetuissa vesissä on tullut esille myös Lapin ympäristökeskuksen asiantuntijan Timo Alaraudanjoen lausunnossa Lapin Liiton Visio 2015-väliraportissa. Silti Lapin Liitto ajaa tulvasuojelullisista syistä Yli-Kemijoen alajuoksuallasta, jonka nimi on muuttunut aikojen saatossa ilmeisesti tarkoituksenmukaisuussyistä seuraavasti: Kemihaara -> Vuotos -> Kemihaara)

Ilmastonmuutos aiheuttanee lumisuuden vähenemistä, mutta toisaalta vesisateiden lisääntymistä eli sulan maan aika lisääntyy ja tulvat muuttuvat yhä enemmän "kesätulviksi".

Lokan ja Porttipahdan lupaehtojen mukaan Porttipahtaa saisi säännöstellä 11 metriä ja Lokkaa 5 metriä. Niitä on säännöstelty vain 2-3 metriä ensimmäisiä paria vuotta lukuunottamatta.

Suunnitellun Vuotoksen altaan lupaehtoesitykseen oli sisällytetty sen oman 8 metrin säännöstelyn oheen mahdollisuus juoksuttaa Lokkaa ja Porttipahtaa Kemijärven täyttämiseksi entisin lupaehdoin niin Kemijärven 7 metrin kuin Porttipahdan 11 ja Lokan 5 metrin säännöstelyn osalta. Vuotoksen altaassa olisi ollut lupaehtojen mukaan mahdollisuus 3,5 metrin ylärajan alitukseen kesäaikana - eli kilometrien laajuudelta altaan pohjaa näkyvissä kesätulviin varauduttaessa.

Kesäturismin houkuttelijoita?

LAPIN LIITON VISION MUKAISTA MONINAISKÄYTTÖÄ:

ilmarapa1

Suomen Kuvalehdestä 38/92.

 
Kemijärvi ilmakuvissa keväällä 18/5/2000: Keväällä 2000 Kemijärvellä paljastuivat vesijättömaat ja kannokkorannat laajempina kuin koskaan. Vesi nousi 148 metriin (1 m alle kesäajan ylärajan) vasta 28/5, jolloin silloinkin vielä oli satoja hehtaareja vesijättömaata näkyvissä.

Vaasan hallinto-oikeudelle on jätetty videokuvamateriaalia niin ilmasta (18/5/2000) kuin maastakin(21/5/2000) otettuna. Tuolloin vesipinta on ollut Kejo:n tilaston mukaan korkeudessa 145 m eli suhteellisen lähellä luonnontilaista kesäpintaa.

Tulvasauojelulinkki vanhoille sivuille

Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|