Etusivu:

vapaavuotoslogo

 

 

 

Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|

TERVETULOA

vapaavuotoslogo

-LIIKKEEN KOTISIVUILLE !

Hikimukka Vuotosjoella
 Hikimukka Vuotosjoella

Olet nyt etusivulla.

Facebook: Vapaa Ylikemi https://www.facebook.com/vapaaylikemi?fref=ts

jouluk

 

KÄSITTÄMÄTÖNTÄ, MUTTA TOTTA:

Kaivoshankkeita Vuotos-alueelle

huomio

Kemijärven selluhanke sai yllättäen KHO:sta luvan


kemijkanto KAUNIS, SININEN JA KALAISA ???

KS. KEMIJÄRVI -VIDEO vesijättömaista ko. linkistä. Linkkisivulla on käsitelty myös tulvasuojelu- ja monikäyttöväitteitä (linkki: asianydin/Kemijärven täyttyminen).

Boreal Bioref Oy:n SELLU-hanke Vatasen hankkeeksi.


Ajankohtaista

VALITUS KHO:LLE 08022021

Vastaselitys VHO:lle 2/10/2020

Vastaselitys Vaasaan 9/12/2019


KIIREELLINEN Valitus Vaasaan 15072019

Historiaa Boreal Bioref Oy:n bulkkiselluhankkeesta ympäristöluvan myöntämiseen saakka 14.6.2019

 

TÄRKEÄÄ "BIO-TUOTE"-HANKKEISTA: KHO:n VUOSIKIRJAPÄÄTÖS 19.12.2019 huomiovalo- Kuopioon aiottu FINNPULP OY:n SELLUtehdas ei saa ympäristölupaa KHO:n sivuilla hakusanaksi Finnpulp - ja löytyy toisena otsikkona!

Linkki: Päätöksen YDINasiat

Kemijärven vesistön riskit mm ovat vielä suuremmat:

-Ks. Kemijärvi alarajallaan

Näin vähäiseen vesitilaan hakemuksenkin mukaan yli kolminkertaiset määrät entiseen sellutehtaaseen verrattuna ( ja isommat kuin Äänekosken jättitehtaasta ovat) natriumia, sulfaattia ym saasteita laskettaisiin - ja "vaikutukset ovat merkityksettömät" hakijan mukaan.

AJANKOHTAISTA SOKLI-HANKKEEN YMPÄRISTÖLUPAKÄSITTELYYN LIITTYEN

Yara käytännössä myönsi kaivoshankkeen olevan kannattamaton Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen myötä.

 Yara luopui hankkeesta - ja Suomen Metallijalostus osti sen - ja kaivoshalut elävät...

KHO palautti asian ympäristölupavirastolle, jota päätöstä on ihmetelty. Nyt taas esitellään kaivoshanketta niin kuin mitään oikeusprosessia ei olisi ollutkaan.

 

KHO:n päätös 1453/2019: Valtioneuvoston päätöstä Natura-poikkeuksesta koskeva valitus (Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, Kemihaaran suot)

Yle:n uutinen: KHO hylkäsi Rovaniemen kaupungin valituksen 11.4.2019

Ajankohtaista-sivu VUOTOS-hankkeesta vuosien varrelta

VUOTOKSEN VOIMA OY:N OSAKKEITA MYYNNISSÄ

 

Valtioneuvosto hylkäsi Lapin liiton hakemuksen Naturasta poikkeamiseksi Kemihaaran allasta varten 01022018

Maakuntakaavanaturalausunto22062016

Valitus MMM:n tulvariskienhallintapäätöksestä 18/12/2015

Kantelu oikeuskanslerille

 

MUISTA LOPULLISET KHO:N PÄÄTÖKSET

I: KHO:N VUOSIKIRJAPÄÄTÖS 18/12/2002: Kopioi ja avaa linkki!
https://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200203339?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Vuotos

II: KHO:N NATURA-PÄÄTÖS 15/09/2005: Kopioi ja Avaa linkki!
 https://kho.fi/material/attachments/kho/ajankohtaista/tiedotteet/6JkTwxnJ2/KHOn_paatos_2383.pdf

III: KHO:N PÄÄTÖS NATURASTA POIKKEAMISESTA "TULVASUOJELUEKOALTAANA" 2019: Kopioi ja Avaa linkki!
https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2019/201901453?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Kemihaaran%20suot

Näistä päätöksistä huolimatta Vuotos-allas puhuttaa ja nyt Inmet Finland Oy on jo syväkairannut Vuotos-ja Kemijoen rannoilla ja laajemmin suojelualueella. Oikeusvaltio?

 

 

 

Viimeisimmät lisäykset ajankohtaista-sivuille:

2/2023: Uusimpia innovaatioita ja investointeja luonnon tuhoamiseksi Lapin perukoilla

Sellu-asiassa tehty oikaisuvaatimus ja kunnallisvalituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Ajankohtaista Sellu-sivulle linkit näihin.

Sekä Sokli-hankkeen että Kemijärven SELLU-hankkeen ympäristölupa-käsittelyt KHO:ssa

Valituksia kiireellisenä Vaasan hallinto-oikeuteen toiminnanaloitus- ja valmisteluluvasta. Ympäristöluvasta useita valituksia 15.7.2019 mennessä

Muistutuksia ja valituksia Boreal Biorefin SELLU-hankkeesta

Valitus Sokli-hankkeen ympäristöluvasta

06 -09/2016: Maakuntakaavoituslausuntoja ja -muistutuksia

3/2015: HYPERtulva tulee... Jaakko Ylitalon hengentuote... Kiristys ja lupaukset vaikuttamiskeinoina

-Lisätty tulvariskien hallintasuunnitelmamuistutuksia 31032015

01/2015 siivottu sivuja, kun taas päivitys saatu toimimaan: Ajankohtaista- ja Arkisto-sivuilla linkkejä vanhempiinkin aiheisiin 2000-luvulla.

21/1/2015 lisätty: LAITTOMUUDET JATKUVAT MUISTUTUSTEN DEAD LINE TAMMI- JA MAALISKUU 2015
5/8/2013 lisätty Muistutus ELY-keskukselle tulvariskien hallintaprosessista Kemijoen visistössä 2/8/2013

Arkisto-sivulla "LAPPIKO RESERVAATTI"-yhteenveto, HS-mielipideleike vuodelta 1998

Lisätty 3/5/2011 NATURA TOTEUTETTAVA KEMIHAARAN SOILLA!!!

23/1/2011 lisätty Kemijoki Oy:n 19/1/2011 esille tuomat "uudet innovaatiot" - 1960-luvulta

2/12/2010 lisätty linkkiosoite presidenttifoorumi-nauhoitukseen 23/11/2010: Suuntana pohjoinen - arktinen alue. Linkki ei toimi enää, minne lie siirretty tai tuhottu ko. materiaali.

21/11/2010 lisätty Helena Tiihosen kirjallinen puheenvuoro ympäristövaliokunnan kokouksessa 26/10/2010 kutsuttuna asiantuntijana

4/7/2010 lisätty Lapinliiton päätös Kemihaaran altaiden suunnittelun käynnistämisestä Kemijoki Oy:n johdolla...

Lisätty 13/1/2010 tehty valitus Lapin liiton valtuuston Vuotos-päätöksistä

7/9/09 Arkisto-sivulle lisätty Lapin Liiton toimeksianto "Kemihaaran monikäyttöaltaan" Yva:sta ja linkki ko. karttaan. Huom: verorahojemme käyttö - eli yhteiskunnan varoinpa hyvinkin...! Kalaportaiden rahoituksen kytkeminen altaisiin.
3/9/09 lisätty linkki Kemijoki Oy:n uusista "tutkimuksista"
2/1/2009 lisätty linkki Lapin liiton hallituksen pöytäkirjateksteihin 22/12/2008

Alkuun
Tiedotteet
Yhteystiedot
Galleria
HUOM: Kannokkoranta-VIDEO
Arkisto
Linkit

 

18/12/08 lisätty Lapin Kansasta leike Lapin liiton allasselvityksiin suunnatuista verorahoista

7/11/2008 lisätty: Tutkimuspyyntö EOA:lle viranomaisten virkavastuun noudattamisesta ja KHO:n vuosikirjapäätöksen merkityksestä

16/5/08 video Kemijärven rannat keväällä 2000 (Esko Puikko, kuvaus ilmassa Esko Puikko, maalla Helena Tiihonen)
10/5/2008: lisätty Lapin Liiton "Visio 2015" ja kritiikki uusista "tulvasuojelualtaista"
2/2008 lisätty Vapaa Vuotos-tiedote energiateollisuuden vesivoimalisäysselvityksistä

 

 

 

apu